AC500 tillståndsövervakning CMS

Förutsägbara prestanda för dina operationer: Tillståndsövervakade system baserade på AC500

Optimera dina anläggningar med ett tillståndsövervakningssystem (CMS) på den beprövade AC500 PLC-plattformen. Den nya FM502-modulen hjälper dig att förbättra dina operationer, vilket resulterar i högre effektivitet och tillförlitlighet samtidigt som underhålls- och driftskostnaderna minskar. Bygg särskilda fristående eller integrerade CMS-lösningar med den modulära AC500-plattformen.

 • Tillståndsövervakning och snabbt skydd (vibration, ström, spänning, hastighet/omkodare).
 • FM502-CMS-funktionsmodulen behöver anslutas till terminalbasen TF5x1 för direkt gränssnitt till CPU, kommunikationsmoduler och andra I/O.
 • PM592 CPU som ska användas på samma TF5x1 (datalagring, signalbearbetning eller kommunikation, C-kodgränssnitt för egna diagnosalgoritmer, 4 GB flashminne för fingeravtryck, indikatortrender).    

FM502-CMS-modul

 • 128 MB lokalt användarminne.
 • 16 analoga ingångar, alla synkront samplade. Kan konfigureras som IEPE eller +/-10 V.
 • 50 000 samplingar/sek och kanal, 24 bit ADC, justerbar sampling per kanal, start, stopp, triggning.
 • Omkodaringångar (5 V eller 24 V) upp till 300 kHz, 2 räknare, 12 moder inkl. absolut SSI (1 MHz).
 • Kompakta WAV-filer levererade automatiskt till CPU, inkl. synkroniserade omkodarsignaler.
 • Ingångsvärden alltid tillgängliga för snabbt skydd i CPU I/O-bild (även om ingen mätning pågår).
 • I Automation Builder ingår konfiguration, bibliotek för CMS-kontroll och WAV-filhantering.
 • Hämta paketet: ”Applikationsexempel” och signalbehandlingsbibliotek.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language