Prostowniki wysokoprądowe (HCR) — dane techniczne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 
Dane techniczne

Napięcie prądu stałego

do 2000 V*

Natężenie prądu stałego

do 220 kA*

Połączenie równoległe możliwe
Półprzewodniki 3- lub 4- calowe*
Układ prostownika Prostowniki diodowe lub tyrystorowe w układzie mostkowym lub połączenie w podwójną gwiazdę. 
Pulsacja 6 lub 12 pulsów* 
Sterowanie napięciem prądu stałego
- Regulacja zgrubna 
- Regulacja dokładna  

podobciążeniowy przełącznik zaczepów
dławiki sterowane / kąt wyzwalania tyrystora 
Chłodzenie woda lub mieszanka wody i glikolu 

Instalacja 

wnętrzowa lub zewnętrzna 
IP00, obudowa IP21/IP54, kontener IP54 

 *Wersje o innych parametrach znamionowych na życzenie

Podstawowe cechy techniczne

Samonośna rama prostownika jest zbudowana z aluminiowych profili ze specjalnie skonstruowanymi kanalikami, przez które przepływa środek chłodzący — woda dejonizowana lub mieszanka wody dejonizowanej i glikolu — co pozwala uzyskać maksymalną wydajność chłodzenia. Wewnętrzne kanaliki wodne są poprowadzone i pospawane w sposób pozwalający uniknąć podłączania licznych zewnętrznych przewodów elastycznych. Półprzewodniki i bezpieczniki są chłodzone z obu stron za pomocą modułów chłodzących o dużej wydajności.

Poza przyłaczami transformatora cała konstrukcja prostownika jest pozbawiona jakichkolwiek innych śrubowych połączeń. Przejrzysta konstrukcja umożliwia łatwy i szybki dostęp do wszystkich elementów prostownika. Wszystkie powierzchnie stykowe prostownika są niklowane w celu zapewnienia jak najlepszej długotrwałej przewodności. Każdy półprzewodnik jest wyposażony w bezpiecznik szybki zapewniający selektywne odłączanie w razie awarii. Jeżeli zachodzi taka konieczność, wykonanie z redundancją zapewnia pracę pod obciążeniem znamionowym, nawet w przypadku uszkodzenia po jednym półprzewodniku na każdej gałęzi. W takim przypadku wybijak z układem nadzorowania  z mikroprzełącznikiem lub bezpiecznik z cewką Rogowskiego pozwala zidentyfikować uszkodzony element.

W celu wyeliminowania ryzyka wtórnych uszkodzeń spowodowanych przez łuk elektryczny zespół półprzewodników jest wyposażony w wyjątkowe zabezpieczenie ABB umożliwiające zatrzymanie łuku ewentualnie powstałego podczas uszkodzenia tyrystora wewnątrz specjalnego pierścienia izolacyjnego. Dodatkowe zastosowanie odpornych na działanie łuku przegród oddzielających fazy eliminuje ryzyko zwarcia międzyfazowego. Od strony elektrycznej odpowiedni obwód przeciwprzepięciowy chroni prostownik przed przepięciami  pochodzącymi z sieci zasilającej jak również przed nadmierną stromością prądu załączanego. Wszystkie elementy prostownika są sprawdzane w naszej stacji testów w celu zapewnienia jego bezpiecznego działania.
Select region / language