Prostowniki do procesów elektrolitycznego otrzymywania metali — miedzi, cynku i innych metali nieżelaznych

Układy zasilania DC firmy ABB pozwalające obniżyć do minimum ogólne koszty inwestycyjne i zmaksymalizować zdolność produkcyjną

Podstawowym celem każdego operatora zakładu specjalizującego się w elektrolitycznym otrzymywaniu metali jest jak najdalej posunięte obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz maksymalizacja zdolności produkcyjnej i zysków. Innymi ważnymi wymogami stawianymi w branży ekstrakcji i oczyszczania miedzi, cynku i innych metali nieżelaznych są także maksymalna wydajność i niezawodność, bezproblemowa integracja w obrębie całego systemu zasilania przy jednoczesnym utrzymaniu jak najniższych wymagań konserwacyjnych, także w skrajnych warunkach środowiskowych.

Firma ABB oferuje zintegrowany system zasilania DC przeznaczony do celów elektrolitycznego otrzymywania metali, pozwalających uzyskać niezrównanie niskie koszty w czasie całego cyklu eksploatacji, zapewniając tym samym możliwości technologiczne, które zwiększają wydajność i pozwalają uzyskać wysoki zwrot z inwestycji poczynionych w zakładzie.

Układy zasilania DC firmy ABB — niezawodne, wydajne i wytrzymałe

Branża elektrolitycznego otrzymywania metali wymusza budowę zakładów wydobywczych w najbardziej odległych i nieprzystępnych lokalizacjach, w których panują niezwykle trudne, skrajne warunki klimatyczne. Skrajnie wysokie lub niskie temperatury, pył, trzęsienia ziemi i duże wysokości sprawiają, że wytrzymałość i niezawodność sprzętu staje się bezwzględnym priorytetem.

Klienci z tej branży potrzebują sprzętu, któremu można w pełni zaufać. O ile koszt zasilania prądem stałym stanowi ułamek łącznego kosztu utrzymania zakładu, to już utrata zasilania może spowodować potężne straty produkcyjne. Chcąc uzyskać maksymalną dostępność i największą wydajność, trzeba polegać na wytrzymałych, niezawodnych i wydajnych produktach do zasilania. Firma ABB, czołowy w skali światowej dostawca prostowników, dysponuje doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą technologiczną niezbędnymi do spełniania wysokich wymagań naszych klientów.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Elektroliza i specjalne zastosowania [EN]

Loading documents
Select region / language