Prostowniki do pieców do wytapiania aluminium

Układy zasilania DC do pieców do wytapiania aluminium

Podstawowy proces wytopu aluminium wymaga zastosowania niezawodnego zasilania stałoprądowego o wysokiej wydajności. Nieprzerwana dostępność ma podstawowe znaczenie dla pomyślnego przeprowadzenia procesu wytapiania. Firma ABB, czołowy w skali światowej dostawca układów prostownikowych, dysponuje doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą niezbędnymi do spełniania wysokich wymagań naszych klientów i opracowania optymalnych rozwiązań. Dowodem wyjątkowej niezawodności prostowników firmy ABB jest ich działanie w ponad 100 piecach do wytapiania aluminium na całym świecie. Dzięki naszej technologii nasi klienci zyskują rozwiązanie techniczne, które minimalizuje ryzyko, umożliwia całkowitą integrację systemu i gwarantuje wysoki zwrot z inwestycji.

Układy zasilania DC firmy ABB — niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo

Niezawodne zasilanie uzyskane z wykorzystaniem niezwykle wydajnych zestawów transformatorowo-prostownikowych pozwala obniżyć koszty operacyjne. Bezpieczeństwo personelu ma wysoki priorytet w przypadku wszystkich naszych systemów. Nasza firma dostarcza sprzęt, któremu można w pełni zaufać. O ile koszt zasilania stanowi ułamek łącznej inwestycji, to już utrata zasilania może spowodować potężne straty produkcyjne.

Zasilanie całego systemu

Zajmujemy się wszystkimi aspektami planowania, projektowania, produkcji, testowania, dostawy, instalacji, testowania obiektowego i rozruchu układu prostownika.

Nowoczesne technologie, takie jak sprawdzone prostowniki diodowe i tyrystorowe, pętle kompensacji prądu i prostowniki dodawcze, w połączeniu z wyższymi poziomami napięcia i wytrzymałą, niezawodną konstrukcją stanowią odzwierciedlenie naszego dogłębnego zrozumienia procesu wytapiania aluminium i pokazują, jak silna jest nasza pozycja na rynku.

U podstaw sukcesów firmy ABB leży umiejętność opracowywania przystosowanych do potrzeb klientów zintegrowanych rozwiązań, które spełniają najbardziej wymagające specyfikacje.

Zwiększona produkcja

Firma ABB opracowuje i tworzy zespoły prostownikowe o najwyższym standardzie jakości. Nasze ogromne doświadczenie w branży pozwala nam zrozumieć konkretne wymagania naszych klientów. Oferujemy układy zasilania prądu stałego, które gwarantują nieprzerwane działanie procesów produkcyjnych i zwiększają produktywność.

Najniższe koszty utrzymania

Przeliczając wysokość kosztów eksploatacji zespołu prostownikowego, należy uwzględnić zróżnicowane koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez cały okres użytkowania.

Korzystając z prostowników firmy ABB, można uzyskać najniższy całkowity koszt utrzymania, zwiększając jednocześnie produkcję dzięki:

  • maksymalnej dostępności
  • minimalizacji strat
  • minimalizacji czynności konserwacyjnych
  • najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa pracowników
  • najdłuższemu czasowi eksploatacji
  • dostępności usług serwisowych na całym świecie

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents
Select region / language