Prostowniki wykorzystywane w zakładach elektrochemicznych

Układy zasilania DC dla procesów elektrochemicznych obejmujących substancje chloro-alkaliczne

Ciągłość działania ma decydujące znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania zakładów elektrochemicznych. Umożliwia ona nie tylko maksymalizację zdolności produkcyjnej, ale też obniżenie całkowitych kosztów inwestycyjnych i zapewnienie korzystnego z punktu widzenia klienta bilansu zwrotu z inwestycji. Właśnie dlatego oferta firmy ABB została wzbogacona o zasilanie stałoprądowe opracowane pod kątem procesów elektrochemicznych, które zapewniają niezrównaną dostępność i czas sprawności, a jednocześnie charakteryzują się najniższym na rynku kosztem eksploatacji w całym cyklu życia produktów.

Układy zasilania DC firmy ABB – sprzęt, któremu możesz zaufać

W przemyśle elektrochemicznym typowe środowisko pracy obfituje w substancje żrące i czynniki korozyjne, które w dużym stopniu zagrażają urządzeniom elektrycznym. Kompromis w zakresie wytrzymałość i niezawodność sprzętu jest niedopuszczalny. O ile koszt zasilania prądem stałym stanowi ułamek łącznego kosztu utrzymania zakładu, to już utrata zasilania może spowodować potężne straty produkcyjne i wyższe koszty konserwacji.

Firma ABB, czołowy w skali światowej dostawca prostowników, dysponuje doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą technologiczną niezbędnymi do spełniania wysokich wymagań naszych klientów. Dbałość o szczegóły, jaka charakteryzuje działania realizowane przez naszą firmę na przestrzeni wielu minionych lat, zapewniła nam wiedzę na temat wszystkich podzespołów należących do łańcucha zasilania prądem stałym dla systemów produkcji chloro-alkalicznej. Nasze rozwiązania są oparte na programie całkowitej jakości i doskonale sprawdzają się we wszystkich zakładach.

Projekt całego systemu

Nasza wiedza specjalistyczna i doświadczenie sprawiają, że koncentrujemy się na projektowaniu kompletnych układów prostownikowych. Oznacza to, że zakres naszej wiedzy wykracza daleko poza same prostowniki. Jesteśmy także dostawcami transformatorów, zespołów filtrów, systemów szyn, izolatorów prądu stałego, rozdzielnic oraz wielu innych urządzeń elektrycznych. Zajmujemy się wszystkimi aspektami planowania, instalacji i pomyślnego rozruchu układu prostownikowego, bazując na wiedzy uzyskanej podczas realizacji setek projektów.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents
Select region / language