Weryfikacja wydajności

Firma ABB opracowała pod kątem prostowników wysokoprądowych program weryfikacji wydajności mający na celu zwiększenie niezawodności aktywów naszych klientów. Dokonujemy oceny systemu i najważniejszych części zamiennych w celu przeprowadzenia analizy stanu eksploatacji. Podzespoły, które są narażone na zużycie, są wymieniane w odpowiednich odstępach czasu.

Zakres dostawy

  • Wizyty w obiektach, którym towarzyszy kontrola wzrokowa najważniejszych elementów prostownika
  • Raport z przeglądu wydajności uwzględniający testy systemu i zalecenia

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language