Ett steg för att minska koldioxidutsläppen

ABB Ability™ Energy Management OPTIMAX® för anläggningar

Världen vi lever i genomgår snabba förändringar. Från industrialisering och urbanisering till digitalisering. Under de kommande decennierna kommer trycket på vår miljö bara att öka.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad - genom att driva frågan om ett mer hållbart nyttjande av vår planets resurser genom innovativa lösningar som hjälper till att omforma industrin och berika samhällen. Det kan vi förverkliga genom att möjliggöra energieffektiva och koldioxidsnåla processer i traditionella industrier samt stödja utvecklingen av nya och förnybara energimodeller.

Vi erbjuder lösningar och tjänster som digitaliserar, automatiserar och elektrifierar industrin för att säkerställa säkrare, smartare och mer hållbar användning av vår planets resurser.

ABB Ability™ Energy Management OPTIMAX® för anläggningar är ditt första steg för att minska koldioxidutsläppen.

Skulle du vilja...


… möjliggöra framtidsinriktade investeringar?

GenomIncrease

 • att minska koldioxidutsläppen
 • inkludera flera energikällor
 • minska energikostnaderna
 • möta energiförsörjningen med den faktiska efterfrågan
 • optimera dina tillgångar 
 • öka nätverksoberoendet
… kunna fatta snabba beslut?

GenomOptimax Zeitersparnis

 • ökade anslutningsmöjligheter och öppenhet för dina tillgångar
 • ett automatiskt rapporteringssystem
 • kontinuerlig analys av konsumtionsmönster
 • prognoser för väderberoende energiförsörjning
 • Automatiserad styrning av flexibla laster

… stödja energiomvandlingen?

GenomEnergy Savings

 • en hållbar förvaltning certifierad enligt ISO 50001
 • skydda miljön genom CO2-reducering
 • minska ditt koldioxidavtryck 
 • användning av förnybar energi

OPTIMAX® Energy Management kan vara din lösningVår skalbara energihanteringslösning OPTIMAX® möjliggör hållbara processer oavsett plats och storlek - från de minsta företagen till medelstora företag och stora industrianläggningar. Den kan anpassas till internationella kraftnät och energimarknader och stöder våra ansträngningar för att minimera koldioxidutsläppen över hela världen.

Vi erbjuder lösningar för industriella och kommersiella kunder, smart laddning och virtuella kraftverk.

Våra projektexempel visar flexibilitet och skalbarhet

Vårt erbjudande

Mer information

Mer information
Webstories/Pressreleaser
Broschyrer
Andra länkar

Vi stöder våra kunder att bli mer hållbara, minska utsläppen och spara resurser.

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language