Dlaczego wodór?

Wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii ma ogromny potencjał, nieporównywalny do innego surowca na Ziemi. Może on pomóc w zdekarbonizowaniu globalnej gospodarki, osiągnięciu celów klimatycznych i poprawie niezawodności systemów energetycznych. Może być także impulsem do powstania nowych, zrównoważonych modeli biznesowych.

W zależności od metody produkcji jest to prawie jedyne paliwo, które określa się przy pomocy schematów kolorystycznych. Szary wodór jest wytwarzany głównie z gazu ziemnego w procesie reformingu metanu parą wodną (SMR), a niebieski wodór powstaje z wychwytem związków węgla. Oba procesy są dalekie od neutralności śladu węglowego.

Dlatego uwaga skupia się obecnie na produkcji bardziej przyjaznych odmian wodoru, np. „niebiesko-zielonego” biowodoru, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Wytwarza się go poprzez SMR, ale z użyciem bio-surowców. Jeśli do tego dodamy przechwytywanie dwutlenku węgla, ten typ produkcji H2 może nawet absorbować emisję węgla. Zielony wodór jest wytwarzany przy użyciu elektrolizy wody i energii ze źródeł odnawialnych.

Zielony, niebieski, szary - wszystkie rodzaje wodoru odegrają znaczną rolę na rozwijającym się rynku, który będzie musiał sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Choć dziś oczy większości są skierowane na zielony wodór, to dynamicznie rozwijają się różnorodne podejścia technologiczne i procesy, które obejmują produkcję wszystkich kolorów wodoru. Dotyczy to także technologii wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU).

ABB zobowiązuje się pomagać klientom w przechodzeniu na czystą energię i redukcji emisji dwutlenku węgla, dostarczając rozwiązania niezbędne w tym procesie.

Paliwo doskonałe

Co sprawia, że wodór przyśpieszy realizację wizji zdekarbonizowanej gospodarki? Po pierwsze, jeśli jest stosowany jako paliwo, emituje dokładnie zero CO2 i prawie nie wytwarza innych zanieczyszczeń powietrza.

Ten najprostszy i najobficiej występujący na Ziemi pierwiastek może być również wykorzystywany do magazynowania i transportu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych - w postaci gazu lub cieczy – niezależnie od siły wiatru czy natężenia promieni słonecznych.

Kolejnym plusem H2 są dostępne rozwiązania. Technologia potrzebna do produkcji wodoru we wszystkich odmianach kolorystycznych jest już dostępna - podobnie jak dedykowane rurociągi.

Co więcej, razem z rozwojem elektrolizerów do produkcji zielonego wodoru, których moc rośnie z megawatów do gigawatów, rozpędu nabierają badania dotyczące transportu wszystkich rodzajów H2 przy pomocy istniejących i specjalizowanych rurociągów gazowych.

Początki nowego łańcucha wartości wodoru opierają się na sprawdzonych technologiach.

Kluczowe jest zwiększanie ich skali oraz  rozwój nowych rozwiązań dla końcowych zastosowań wodoru, co pozwoli na dalszą ekspansję i zwiększenie wykorzystania H2.

Select region / language