Analizator hydrazyny
Navigator AHM550

Dzięki dokładnemu dozowaniu hydrazyny wydłuża się czas eksploatacji kotła z redukcją nieprzewidzianych prac konserwacyjnych

Analizator hydrazyny Navigator 500 umożliwia ciągły pomiar poziomu hydrazyny w wodzie zasilającej kotły, umożliwiając automatyczne sterowanie dozowaniem środków chemicznych. Pozwala to uniknąć wydatków związanych ze zużyciem nadmiernej ilości środków chemicznych i kosztownych uszkodzeń korozyjnych spowodowanych przez użycie niedostatecznej ilości tych środków.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania

Informacje podstawowe

Analizator hydrazyny Navigator 500 stosuje się w obiegach wodno-parowych, w których hydrazyna jest dozowana w celu zmniejszenia poziomu rozpuszczonego tlenu. Do dokładnych pomiarów ilości hydrazyny wykorzystuje się ogniowo elektrochemiczne.

Dzięki rozdzieleniu modułu pomiarowego i przetwornika, analizator hydrazyny Navigator 500 daje użytkownikom możliwość podłączenia do czterech modułów pomiarowych do jednego przetwornika, umożliwiając w ten sposób pomiar próbek pochodzących z różnych punktów pomiarowych. W ten sposób Navigator 500 daje możliwość do realizacji różnych pomiarów będących w zakresie tego systemu zapewniając ekonomiczne i niewielkich rozmiarów rozwiązanie.

Korzyści dla użytkownika:

 • Niskie zużycie odczynników i nowoczesna konstrukcja pozbawiona elementów ruchomych skutkująca obniżeniem wymagań w zakresie konserwacji oraz minimalizacją kosztów posiadania
 • Krótki czas odpowiedzi pozwalający na redukcję kosztów środków chemicznych dzięki optymalizacji ich dozowania
 • Automatyczna kalibracja minimalizująca zakres ręcznych interwencji i zapewniająca wysoką dokładność
 • Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
 • Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
 • Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD lub pamięci USB

Dane

 • Zakres pomiarowy
  0 do 1000 ppb
 • Metoda pomiaru
  Ciągły pomiar stężenia hydrazyny za pomocą ogniwa elektrochemicznego
 • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
  ±3% odczytu lub ±1 ppb, decyduje większa wartość
 • Powtarzalność
  ±3% odczytu lub ±1 ppb, decyduje większa wartość
 • Czas odpowiedzi
  < 2 minut dla skokowej zmiany 90%
 • Rozdzielczość
  0,1 ppb
 • Kalibracja
  Kalibracja automatyczna

  Szczegóły opisano w karcie katalogowej.

Fieldbus & HART

Transmisja z wykorzystaniem protokołów Fieldbus i HART
Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
 • Proszę najpierw przeczytać.
  – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Więcej informacji i pliki do pobrania

Fieldbus solutions:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Czytaj więcej


Loading documents
Select region / language