Analizator rozpuszczonych związków organicznych
AV420

Jednokanałowy analizator rozpuszczonych związków organicznych AV420 został opracowany jako rozwiązanie zastępcze dla analizatorów kolorymetrycznych, z przeznaczeniem do sterowania procesem koagulacji. Zapewnia on wczesne ostrzeganie o wzroście stężenia związków organicznych powstałych w wyniku zakwitu glonów w stacjach uzdatniania wody pitnej.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Jednokanałowy analizator wysokich stężeń rozpuszczonych związków organicznych AV420 został opracowany jako rozwiązanie zastępcze dla analizatorów kolorymetrycznych, z przeznaczeniem do aplikacji sterowania procesami koagulacji. Zapewnia on wczesne ostrzeganie o wzroście stężenia związków organicznych powstałych w wyniku zakwitu glonów w stacjach uzdatniania wody pitnej.
Długotrwałe badania obiektowe wykazały, że wymagania konserwacyjne w tego typu zastosowaniach są minimalne. 

Dane

  • Atrakcyjny ekonomicznie przyrząd przeznaczony do pomiarów wysokich stężeń rozpuszczonych związków organicznych
  • Praca bez odczynników pozwala obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji
  • Automatyczne czyszczenie z programowalną częstotliwością, odpowiednią do zastosowania
  • Wyświetlacz umożliwiający pokazywanie różnych jednostek. Przykładowo: kolor, oH, całkowitą zawartość węgla organicznego (TOC), dozowanie koagulantu
Loading documents

Usługi

<

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language