Analizator rozpuszczonych związków organicznych
AV422

Dwukanałowy analizator rozpuszczonych związków organicznych AV422 został opracowany jako rozwiązanie zastępcze dla analizatorów kolorymetrycznych, z przeznaczeniem do sterowania procesami koagulacji. Zapewnia on wczesne ostrzeganie o wzroście stężenia związków organicznych powstałych w wyniku zakwitu glonów w stacjach uzdatniania wody pitnej.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Overview
Data
Pobierz
Usługi

Opis

Dwukanałowy analizator wysokich stężeń rozpuszczonych związków organicznych AV422 został opracowany jako rozwiązanie zastępcze dla analizatorów kolorymetrycznych, z przeznaczeniem do sterowania procesami koagulacji. Zapewnia on wczesne ostrzeganie o wzroście stężenia związków organicznych powstałych w wyniku zakwitu glonów w stacjach uzdatniania wody pitnej.
Długotrwałe badania obiektowe wykazały, że wymagania konserwacyjne w tego typu zastosowaniach są minimalne.

Dane

  • Atrakcyjny ekonomicznie przyrząd dwukanałowy przeznaczony do pomiarów wysokich stężeń rozpuszczonych związków organicznych
  • Praca bez odczynników pozwala obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji
  • Automatyczne czyszczenie z programowalną częstotliwością, odpowiednią do zastosowania
  • Wyświetlacz umożliwiający pokazywanie różnych jednostek. Przykładowo: kolor, oH, całkowitą zawartość węgla organicznego (TOC), dozowanie koagulantu
Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language