Sonda poboru próbki z chłodnicą zwrotną
DRS2170

Odpowiednio oczyszczona próbka pomiarowa z trudnych warunków procesowych. Jest to rozwiązanie dla złożonych warunków poboru próbki (takich jak gorące, wysoce zanieczyszczone, korozyjne, zawierające dużo wilgoci i w inny sposób szkodliwe warunki próbki procesowej).  System DRS2170 jest teraz dostępny dla układów przygotowania próbek w wersji chłodzonej powietrzem lub cieczą.


.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Więcej informacji

Select region / language