Ultraljudsnivåmätare

Ultraljudsnivåmätarna har en variabel GAP-teknik för stabila avläsningar i de mest krävande miljöer.

KSONIK är den enda ultraljudsnivåmätare som använder dynamisk GAP-teknik för att hitta korrekt ekot. KSONIK utnyttjar minsta möjliga GAP (Gain, Amplitude och Power) på alla olika avstånd inom mätområdet. Detta gör att kraften minskas för att ge den mest exakta avläsningen med en spridningsvinkel på bara 3 grader men ändå tillräckligt med kraft för att driva igenom de mest dammiga miljöer.

Kundnytta:

 • Kan användas i dammiga miljöer, rena eller smutsiga vätskor och även när sändarhuvudet är smutsigt
 • Självrengörande
 • Kan mäta genom rök och ånga
 • Kan användas i trånga kärl till skillnad från de flesta andra ultraljuds leverantörer pga GAP dynamisk Gain, Amplitude och Power-teknik
 • Kartläggning med en dynamisk 21 punkts linjarisering

Passande industrier:

 • Kemiska
 • Gruva
 • Energi
 • Papper& Massa
 • Stål
 • Vatten
 • Livsmedel
 • Stenbrott & Grustag

Vårt erbjudande

Select region / language