Reparation och returhantering för analys och instrument

För det mesta fungerar alla leveranser och produkter som det ska, men ibland kan det bli fel. För att din retur eller reklamation ska gå snabbt och smidigt ber vi dig att följa nedan instruktioner.

Innan du kan returnera en produkt till ABB behöver du: 

 1. Ett returnummer (RMA-nummer)
 2. Fylla i en returblankett
 3. Fylla i ett dekontamineringsintyg

RMA-nummer

Kontakta oss för ett RMA-nummer för identifikation av returnerad produkt. Ring till Kundservice: 021-32 50 00 (begär Analys och instrument -> Teknisk Support).

Returblankett

Fyll i nedan returblankett och lägg i kartongen med produkten. 
Observera att det är olika returadresser för processmätning och vätskeanalys (Kista), och för gasanalys (Mölndal).

Dekontamineringsintyg - samt rengöring innan retur

Fyll i nedan dekontamineringsintyg och lägg i kartongen med produkten.

Produkten ska alltid rengöras innan retur. Om produkten varit i kontakt med giftiga, frätande, brand- eller miljöfarliga ämnen måste utrustningen noggrant rengöras före retursändningen! Enligt "EU Hazardous Material Directives" är ägaren skyldig att ansvara att produkten är rengjord före reparation. Om så inte är fallet kommer vi se till att produkten rengörs och debitera kostnaden i efterhand.

Om du får problem att skriva ut dokumenten gör så här:

 1. Fyll i blanketten och spara dokumentet på din dator
 2. Öppna dokumentet igen. Gå till print (skriv ut) > i print-rutan, välj: advanced
 3. Kryssa i rutan "print as image" (skriv ut som bild).

Har du några frågor angående denna hantering så ringer du till vår Kundservice: 021-32 50 00 (begär Analys och instrument -> Teknisk Support).

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language