Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Temperaturtransmitter för Huvudmontering

Dessa kompakta temperaturtransmittrar är avsedda för temperaturgivare med huvudmontage. Fördelen med en omvandling av temperaturgivar-signalen till en stabil utsignal nära temperaturgivaren är att det ger en förbättrad mätosäkerhet. Passar även för termogivare applikationer utan kompensationskablar.

Vårt erbjudande