Kalibrering av instrument

 Garanterad mätnoggrannhet

Kalibrering på sajt (mobil)

  • Flödesmätare − Mobil kalibreringsrigg med hög noggrannhet, upp till DN50, clamp-on upp till DN600
  • Termisk massflödesmätare − Testlabb container, hela produktområdet
  • Tryck − Mobil testrigg, hela produktområdet
  • Temperatur − Mobil testrigg, hela produktområdet

Kalibrering i ABB fabrik (hög noggrannhet)

  • Flödesmätare − ABB-site kalibrering, upp till DN1200 (DAKKS/OIML)
  • Termisk massflödesmätare − DAKKS kalibrering
  • Tryck − ABB-site kalibrering (DAKKS/UKAS)
  • Temperatur − ABB-site kalibrering (DAKKS/UKAS)
Select region / language