Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vätgas

Processmätning för en framtid med ren energi

För att minska koldioxidutsläppen krävs en övergång från fossila kolvätebränslen till förnybara energiformer, så som exempelvis vätgas. Som ett lättantändligt men rent förnybart bränsle kommer vätgas att spela en central roll för att uppnå målet om ‘net-zero’ koldioxidutsläpp 2050, vilket är andemeningen för Parisavtalet och en gemensam strävan för många länder.

 

Vill du veta mer om ABB:s lösningar?

Kontakta oss

Vårt erbjudande

Våra lösningar

ABB har en lång historia av att leverera rätt instrumentering och analysatorlösningar för vätgasapplikationer, och utnyttjar därmed årtionden av erfarenhet från fältet för att skapa förtroende och ge rätt garanti för en framgångsrik användning av våra produkter.

ABB har också vidareutvecklat vår portfölj med egenskaper som är viktiga för vätgasmarknaden, t.ex. "H-shield" för våra tryck-, nivå- och flödesmätare vilket ger dem extremt hög motståndskraft mot vätgaspermeation.

Våra gasanalysatorer är även beprövade i hundratals installationer runt om i världen för att säkerställa säker, effektiv och tillförlitlig vätgasproduktion och processer i efterföljande led.

I linje med den föränderliga vätgasmiljön integrerar vi hela vår portfölj i den digitala framtiden med innovativa mjukvarulösningar som utnyttjar kraften i mät- och diagnostisk data för att övervaka och informera om dina enheters hälsotillstånd.

Med över 600 certifierade servicetekniker världen över finns ABB nära dig om du behöver oss.
 

Ladda ner våra White Papers för att få veta mer

Mer information om ABB:s lösningar för vätgas