L&W FSD Sensor

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W FSD Sensor mierzy ilość wody w dowolnej pozycji w sekcji formowania. Wyniki pomiaru umożliwiają kontrolę drenażu i monitorują czy ważne właściwości, takie jak orientacja włókna, formowanie, wiązania między warstwami i rozkład drobnych cząstek są poprawne.

Features/Benefits

  • Zmniejszone zużycie energii
  • Redukcja zrywów wstęgi
  • Zrównoważone zużycie chemikaliów
  • Zmniejszenie emisji
  • Zmniejszone zużycie i wymagania dotyczące konserwacji
  • Brak promieniotwórczości
Loading documents
Select region / language