Narzędzia optymalizacji procesu

Produkcja papieru jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów przemysłowych na świecie. Ręczne sterowanie wszystkimi parametrami nowoczesnej maszyny papierniczej jest oczywiście niemożliwe. Szybkość procesu produkcji i wymagania jakościowe odnośnie do produktu końcowego są tak duże, że osiągnięcie celów jakościowych jest możliwe wyłącznie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiaru i sterowania.

Czujniki wilgoci Lorentzen & Wettre są wykorzystywane przez cały proces produkcji papieru: w sekcjach formowania, prasowania, powlekania i suszenia, a także w badaniu gotowego papieru.

Najczęściej wykonywanymi pomiarami z użyciem przenośnych mierników Lorentzen & Wettre są pomiary zawartości wilgoci i przepuszczalności filcu w sekcji prasowej. Wymagania dotyczące pomiarów nowych właściwości w procesie ciągle rosną.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents
Select region / language