Oddział przygotowania mieszanki powlekającej i stanowisko robocze

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oddział przygotowania mieszanki powlekającej i stanowisko robocze

Proces wytwarzania powłok barwnych obejmuje odmierzanie i mieszanie surowców w celu pokrycia papieru lub tektury, a przez to poprawy właściwości optycznych (tj. jasności) i/lub właściwości drukowych.

Produkty główne
 • Pigmenty mineralne
 • Spoiwa organiczne (skrobia naturalna – skrobia przetworzona)
 • Spoiwa wspomagające (poli(octan winylu) PVA, karboksymetyloceluloza CMC, białko)
 • Spoiwa syntetyczne (lateksy)
Mniejsze dodatki
 • Smary
 • Modyfikatory reologii
 • Barwniki pigmentowe
 • Środki przeciwpieniące, biocydy
 • Środki barierowe
 • Środki retencji wody
   
Korzyści
 • Supernowoczesny projekt z optymalizacją układu i konstrukcji rurociągów
 • Etapy obróbki chemikaliów w linii z rozwiązaniami z wartością dodaną
 • Znakomita jakość końcowa powłoki barwnej przy energooszczędnych procesach dyspergowania
 • W pełni zautomatyzowane zarządzanie materiałami, recepturami i jakością końcową, zapewniające dużą dokładność dozowania i dobrą powtarzalność
 • Odzysk i recykling ścieków z powlekania
 • Szybko reagująca wytwórnia: nowa technologia hybrydowa umożliwiająca szybkie reagowanie na wymogi produkcji i zmiany gatunków

Stanowisko robocze  

Proces obejmujący przesył, przesiewanie i odpowietrzenie mieszanki powlekającej w celu dostarczenia go do głowic powlekających (prasa do powlekania, maszyny do powlekania w linii produkcyjnej lub poza nią).

Korzyści
 • Optymalna jakość mieszanki powlekającej (znakomite odpowietrzenie, regulacja zawartości substancji suchej i lepkości oraz dokładna kontrola temperatury)
 • Wysoka skuteczność filtrowania świeżej i odzyskanej mieszkanki powlekającej
 • Płynny przebieg procesu nakładania powłoki (zasilanie bezimpulsowe)
 • Maksymalny odzysk i recykling mieszanki powlekającej
 • System dostawczy o wysokiej dostępności, przystosowany do nowoczesnych metod powlekania i rosnącej szybkości działania urządzeń
Select region / language