Dostawa chemiczna

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Globalna oferta innowacyjnych rozwiązań

Te złożone instalacje zaprojektowano z myślą o optymalizacji stosowania chemikaliów, co zwiększa wartość arkusza podstawowego dzięki wzrostowi jakości, z zachowaniem przestrzegania wymogów technicznych, takich jak drukowalność i białość, a także poprawa płynności ruchowej urządzeń.

Cellier Activity dostarcza nowatorskich rozwiązań w dziedzinie zarządzania chemikaliami, magazynowania surowców, transportu proszków, dyspergowania, warzenia, mieszania, filtracji, systemów czyszczenia rurociągów i systemów pełnego nadzoru nad procesami produkcyjnymi, jako urządzeń samodzielnych lub zintegrowanych, włącznie z usługami projektowymi, produkcyjnymi, zaopatrzeniowymi i rozruchowymi, dla linii produkcji papieru, tektury i bibuły oraz linii odbarwiania. 

Dowiedz się więcej [EN]

Select region / language