Przygotowanie masy papierniczej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Z ABB można uzyskać optymalną jakość w przygotowaniu, doskonałą dokładność i powtarzalność dozowania, automatyzację specjalnie dedykowanychy do Państwa wymagań.
Odbarwianie
Część mokra
Wmulgowania ciągłe ASA
Konwersja skrobi kationowej

Systemy dostawy chemikaliów odbarwiających


Proces chemiczny polegający na dodaniu alkali i detergentów w celu usunięcia farb drukarskich oraz zwiększenia białości i czystości nowych „gatunków” masy włóknistej.
Dodatki do odbarwiania i bielenia
 • Krzemian sodu
 • Wodorotlenek sodu
 • Nadtlenek wodoru
 • Wodorosiarczan(IV) sodu (siarczyn sodu)
 • Mydło i środki pieniące
 • Chlorek wapnia
 • EDTA
 • Ditionian
 • FAS
 • Kwas siarkowy(VI)
Oczyszczanie ścieków
 • Koagulant
 • Flokulant
 • Mikrocząstki

Systemy dostarczania chemikaliów do części mokrej


Etap polegający na dodawaniu do materiału chemikaliów pomocniczych i dodatków w celu kontrolowania wydajności procesu i poprawy właściwości papieru.
Dodatki do produktu
 • Wypełniacze
 • Skrobia kationowa
 • Środki do zaklejania w masie
 • Środki zwiększające wytrzymałość w stanie suchym
 • Środki zwiększające wytrzymałość w stanie mokrym
 • Barwniki i pigmenty
 • Wybielacze fluorescencyjne
Dodatki procesowe
 • Środki odwadniające i wspomagacze retencji
 • Środki przeciw trudnościom żywicznym
 • Środki przeciwpieniące
 • Środki przeciwśluzowe
 • Środki kontroli osadzania
 • Chemikalia specjalne związane ze stratami parowania

Urządzenie do emulgowania ciągłego ASA


Bezwodnik alkenylobursztynowy (ASA) należy do najczęściej stosowanych dodatków w chemii części mokrej. 

Emulgator ASA to urządzenie do ciągłego przygotowania systemu przeznaczonego do emulgowania ASA za pomocą skrobi kationowej i dostarczania emulsji bezpośrednio do maszyny papierniczej. 

Zastosowanie
Emulgacja rozmiarowa wysokiej jakości dla wszystkich polimerów, zmodyfikowanych skrobi i skrobi gotowanej. 

Korzyści
 • Ciągła wydajność wyjściowa
 • Emulsja z jednorodnym rozkładem rozmiaru cząstek
 • Automatyczna regulacja szybkości dopływu odpowiednio do zużycia przez maszynę papierniczą

Urządzenie do konwersji skrobi kationowej


Skrobie kationowe są stosowane jako środki retencji i dodatki wytrzymałości końcowej, poprawiające właściwości wytrzymałościowe i odwadnialność papieru.

Wysoko wydajny kocioł strumieniowy do gotowania skrobi firmy ABB zapewnia całkowite warzenie zawiesin skrobi kationowej poprzez równomierne ogrzewanie przy minimalnym spadku ciśnienia.

Zastosowanie
Warzenie skrobi w części mokrej. Dla wszystkich typów skrobi: kukurydzianej, ziemniaczanej, tapiokowej, pszennej, kukurydzianej itp.

Korzyści

 • Łatwy montaż i obsługa
 • Znakomita jakość produktu końcowego
 • Płynne działanie
 • Niskie koszty działania
Select region / language