Processäkerhet

Integrerade säkerhetssystem

Full koll på säkerheten i bruket


Med säkerhetssystem ABB Ability™ System 800xA High Integrity kan operatörer och underhållspersonal få bättre överblick och möjligheter att kontrollera, testa och dokumentera säkerhetsfunktioner.

Billerud Korsnäs använder 800xA High Integrity systemet för brukets två sodapannor, integrerat med 800xA operatörsgränssnitt för pannornas ordinarie styrsystem för full överblick, kontroll och förenklad tillsyn.

ABB:s brännarstyrning för 800xA ger fullständig kontroll över uppstart och drift av brännare i pappers- och massabruk. Operatörerna får överblick över förloppet och larm vid eventuella fel.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language