Brännarstyrning

Få fullständig kontroll vid uppstart och drift av brännare i pappers- och massabruk

ABB:s brännarstyrning för styrsystem 800xA ger fullständig kontroll över uppstart och drift av brännare i pappers- och massabruk. Operatörerna får överblick över förloppet och larm vid eventuella fel.

ABB:s brännarstyrning är avsedd för styrning av brännare för bland annat naturgas, gasol och olja, till exempel brännare för torkpartier och övriga pannor och ugnar. Brännarstyrningen ger kontroll över tändprocessen och driften, med bland annat larmhantering, övervakning av tändsekvens, täthetskontroll av ventiler samt kontroll av gasblandning och bränsletillförsel.

Brännarstyrningen integreras i styrsystem 800xA och informationen anläggningsanpassas i operatörsgränssnittet. Därigenom får operatörerna lättillgänglig information och kontroll över brännarna. Den tydliga larmhanteringen ger dem möjligheter att ingripa och åtgärda fel mycket snabbare än då brännarna startas med konventionell eldningsautomat.

Den bättre kontrollen med ABB:s brännarstyrning motsvarar även nya myndighetskrav för ”vädring före start”, och säkerställer rätt gasblandning under uppstart och drift.

Brännarstyrningen är SIL 3-klassad och ingår som en applikation i ABB Pulp & Paper säkerhetssystem.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language