cpmPlus OEE (TAK)

Identifierar möjligheter att förbättra produktiviteten

cpmPlus OEE är ett programvarupaket som i realtid mäter och analyserar prestanda. Den förbättrar anläggningens produktivitet genom att identifiera olika sätt att öka OEE (Overall Equipment Effectiveness).

OEE är en standard-KPI (Key Performance Indicator) för att mäta produktivitet inom branschen. Indikatorn består av tre komponenter - Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutfall (TAK). Den kan anpassas till godtycklig industri eller process.

Med cpmPlus OEE kan tillverkare hitta förbättringsmöjligheter och prioritera åtgärder för att öka effektiviteten i produktionen. cpmPlus OEE stöder program för produktivitetsförbättring och ger verktyg för att analysera resultatet av förbättringsåtgärder. Programmet kan till exempel användas för att utvärdera inverkan på produktiviteten av en organisatorisk förändring eller ny utrustning. Genom att cpmPlus OEE erbjuder en standardiserad metod för att mäta produktivitet, kan programmet också användas för benchmarking och för att göra en neutral jämförelse mellan olika produktionslinjer inom ett företag.

cpmPlus OEE erbjuder trender, processdiagram och rapporter för att övervaka, analysera och rapportera produktionseffektivitet. Det användarvänliga gränssnitt med rollbaserade säkerhetsinställningar ser till att varje användare ser rätt information i rätt format från vilken terminal som helst som är ansluten till företagets nätverk.

Nyckelfördelar:

  • Identifiera möjligheter att förbättra produktiviteten 
  • Använder OEE, en standard-KPI för att mäta prestanda inom industrin 
  • Ger medvetenhet om OEE till alla i företaget, från fabriksgolvet till högsta ledningen 
  • Ger verktyg för att visualisera produktion och produktionseffektiviteten i ett standardiserat och lättförståeligt format 
  • Mäter prestanda i realtid, för att tillåta tidiga korrigeringar 
  • Stöder implementering av metoder för produktivitetsförbättring 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language