Produkter för samlad produktionshantering - CPM-lösningar

Värdefulla verktyg som förbättrar pappersbrukets resultat och produktkvalitet

ABB:s CPM-lösningar (Collaborative Production Management – samlad produktionshantering) integrerar affärs- och produktionsinformation och ger insyn i pappersbrukets verksamhet i realtid – vilket ökar lönsamheten genom att optimera utnyttjandet av kapacitet, material och energi.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language