Kvalitetsstyrd optimering för omtrimning

Unik lösning för att minska kvalitetsförluster

Q-Trim är en unik lösning för kvalitetsbaserad omtrimning från ABB. Den ökar lönsamheten genom att maximera rullningsmaskinens kapacitet och minskar era kostnader för kundreturer reklamationer och rabatter genom att säkerställa att varje producerad rulle överensstämmer med kundens specifika kvalitetskrav.
Q-Trim använder sig av den planerade skärställningen för att tillämpa tillgänglig kvalitetsinformation på enskilda rullpositioner innan tambouren skärs vid rullningsmaskinen. Den jämför rullkvalitén mot en given standard och upptäcker tidigt om någon rullposition inte uppfyller kvalitetskraven. Om det uppstår någon kvalitetsavvikelse omplanerar den skärställningarna för tambouren på nytt för att undvika problemområden och för att maximera värdet på det producerade papperet. 

Optimeringen körs i bakgrunden och ny lösning för skärställningar finns tillgänglig strax efter att tambouren är klar på pappersmaskinen. Optimeringen beaktar all tillgänglig kvalitetsinformation från till exempel laboratoriet, kvalitetskontrollsystem och ytinspektionssystem.

Fördelar:

  • Ökad lönsamhet genom en betydande minskning av kvalitetsförluster 
  • Minskade kostnader för reklamationer och rabatter 
  • Större tillförlitlighet för slutkunderna 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language