Kvalitetsövervakning

Hanterar kvalitetsrelaterade data och förebygger förluster i produktionen

Quality Management hanterar alla kvalitetsrelaterade data i ett massa- eller pappersbruk och ger värdefulla verktyg för processutveckling, laboratoriearbete och kundservice.

Quality Management säkerställer att producerade pappers- eller kartongprodukter uppfyller såväl produktstandard som kundens specifika krav. Programmet identifierar alla typer av avvikelser i kvalitet och varnar operatörerna, så att de kan göra justeringar och förebygga produktionsförluster.

Kvalitetsdata samlas typiskt in från analysatorer, laboratorieapparater, automationssystem (DCS, QCS) och ytinspektionssystem (WIS). Integrationen innebär att information av god kvalitet från hela bruket kan analyseras och redovisas inom ett enda heltäckande system. Quality Management stödjer även manuell inmatning av data och skriver ut testscheman och datainmatningsblanketter. Programmet visar dessutom statusbilder och grafiska presentationer för jumborullar, rullar och processdata.

Nyckelfördelar:

  • Garanterar jämn produktkvalitet
  • Programmet identifierar kvalitetsavvikelser på ett tidigt stadium i papperstillverkningsprocessen, och förebygger därmed produktionsförluster
  • Minskar reklamationskostnader genom att kontrollera att kundernas kvalitetskrav är uppfyllda i varje levererad rulle
  • Förbättrad effektivitet i driften - Quality Management omfattar alla vanliga kvalitetsfunktioner i ett pappersbruk. Konfigurerbara skärmbilder, fördefinierade per användare, säkerställer att all relevant information alltid är till hands.
  • Lägre livscykelkostnad - Quality Management är skalbar, från enkla laboratoriesystem till avancerade kvalitets- och processinformationssystem. En helt produktifierad lösning möjliggör snabb implementering. Löpande versionsuppgraderingar håller programvaran aktuell under hela sin livscykel.

Quality Management täcker:
  • Datahantering för tambourer 
  • Datahantering för rullar och pallar 
  • Datahantering för råmaterial 
  • Processdatahantering med tidsmärkning 
  • Hantering av konkurrentprover 
  • Kalibrering av laboratorietestenheter 
  • Trendfunktioner 
  • Dataanalys 
  • Profilbilder 
  • Rull- setanalys 
  • Kundspecifik kvalitetsrapportering 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language