Orderhantering

Kundorderhantering hela vägen från order till fakturering

Ordersystemet Order Management omfattar alla de funktioner, från inkommande order till fakturering, som är relaterade till tillverkning av kundprodukter i pappersindustrin. Systemet ger full inblick i tillverkningsprocessen och har användbara verktyg som gör det enkelt att spåra kundordrar.

Systemet är utvecklat helt utifrån massa- och pappersindustrins behov och är helt integrerat med modulerna för produktionsövervakning, kvalitetsövervakning och produktionsplanering.

Bland huvudfunktionerna kan nämnas:

  • Orderregistrering för massa, rulle, ark eller lagervara
  • Underhåll av företagsprofiler, inklusive kundspecifika säljdata, prisprofiler, registerjusteringar och standarddata för leveransmottagare
  • Kontroller för säkerställande av att mottagna ordrar kan levereras i tid – ATP (Available To Promise), CTP (Capacity To Promise) och STP (Semi-finished To Promise), den sista av dessa kontroller medför att råmaterial för den slutliga ordern allokeras, vilket används till exempel i arktillverkningen
  • Visning av lagersaldon samt status för mottagna, planerade, tillverkade, levererade och fakturerade ordrar
  • Faktureringsfunktioner för hantering av fakturor och kreditnotor
  • Automatisk dokumentgenerering per inställda intervall eller vid begäran

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language