Produktionsövervakning

Effektiviserar verksamheten och ger fullständig produkttransparens

Production Management täcker alla operativa funktioner som har att göra med tillverkning av kundprodukter i ett pappersbruk. Modulen hanterar komplexa processer med många bruk och flerstegs produktionsvägar. Den använder optimerad produktionsplanering och information i realtid för att styra och effektivisera tillverkningsprocessen.

Lösningen ger total spårbarhet för både halvfabrikat och färdiga varor. Den erbjuder en fullständig historik över produktionen, inklusive alla produktionssteg, omklassificeringar och förflyttningar mellan lager.

Nyckelfördelar:

  • Utför produktionsplaner optimalt - Production Management utför produktionsplaner optimalt, undviker under-/överproduktion och ger omedelbar återkoppling till produktionsplaneringen
  • Mindre bundet kapital - Mindre råvarulager, mindre produkter i arbete (PIA) och mindre färdigvarulager
  • Förbättrat kassaflöde – Leveranserna kommer ”i tid” och är ”kompletta”
  • Förbättrad överblick - Production Management ger full insyn i produktionen och komplett spårbarhet för produkterna
  • Förbättrad effektivitet i driften - Production Management omfattar alla vanliga produktionsfunktioner i ett pappersbruk. Konfigurerbara skärmbilder, fördefinierade per användare, säkerställer att all relevant information alltid är till hands.
  • Lägre livscykelkostnad - Production Management är skalbar och kan användas för allt från en enkel produktionslinje till ett mycket komplexa produktionslinjer. En helt produktifierad lösning möjliggör snabb implementering. Löpande versionsuppgraderingar håller programvaran aktuell under hela sin livscykel.

Production Management täcker:

  • Orderbehandling
  • Produktionsplanering
  • Spårbarhet av tambour
  • Spårbarhet av rullproduktion
  • Spårbarhet av arktillverkning
  • Massaproduktion
  • Lagerhantering
  • Leverans och lastningsplanering
  • Lastningsarbete
  • Materialhantering
  • Rapportering
  • Spårbarhet

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language