Produktionsplanering

Sänk produktionskostnaderna genom att optimera maskinens kapacitet och minimera trimförlusterna

Production Planning är en programvarulösning för grovplanering orderplanering och intrimning. Programmet erbjuder värdefulla verktyg för att minska produktionskostnaderna, genom att optimera maskinens kapacitet och förbättra materialeffektiviteten.

Bland fördelarna kan nämnas:

  • Minimerade kostnader för produktbyte
  • Minimerade trimförluster
  • Minimerad lagerhållning
  • Mindre material i arbete
  • Ökad kundnöjdhet genom att beställda produkter i rätt kvantitet levereras i tid 

Schemaläggningsfunktioner hjälper produktionsplanerare att fatta rätt beslut. Några nyckelegenskaper:
  • PTP-funktion (Profitable-To-Promise) för kontroll av realtidskapacitet och lönsamhet
  • Förmåga att simulera ”vad-händer-om”-förändringar i produktionsschemat
  • Underhåll av standardplaneringar, som mängd reserverad för kund eller marknadsområde
  • Möjlighet att ange schemaelement som block, körningar och tilldelningar som fasta värden eller som procent av mängd
  • Föroptimering av körningar för att uppskatta trimförluster
  • Visualisering av produktionsflaskhalsar
  • Schemaläggning av multipla produktionsfaser
  • Schemaoptimering för multimaskinplanering
  • Kostnadsstyrning och jämförelse av schemascenarier

Den integrerade trimfunktionen minskar produktionskostnaderna genom att minimera de totala trimförlusterna i samband med upprullning, avrullning och kapning. Programmet utnyttjar effektivt beställningens kvalitetstoleranser för att lösa trimproblem i pappers- och kartongbruk med produktion av rullar, ark eller kombinationer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language