Systemy trakcyjne dla lokomotyw

Jako główny dostawca systemów trakcyjnych, ABB współpracuje z większością wiodących producentów taboru szynowego, oferując kompletne portfolio rozwiązań trakcyjnych o mocach od kilkuset kW do ponad 7 MW dla wszystkich typów lokomotyw (pasażerskich, towarowych, manewrowych), głowic napędowych oraz w pociągach o rozproszonym systemie napędowym.

Korzyści wynikające z pełnej oferty system trakcyjnego:

  • Jeden partner dla całego systemu trakcyjnego
  • Optymalizacja podzespołów w zakresie wymiarów oraz interfejsów
  • Szybkie uruchomienie oraz homologacja
  • Integracja z Systemem sterowania i zarządzania ruchem kolejowym (Train Control and Management System – TCMS) oraz optymalizacja systemu
  • Wyższa całkowita sprawność energetyczna oraz zmniejszony koszt cyklu życia produktu

Wspieramy też przewoźników w całym cyklu życia systemu trakcyjnego, w takich obszarach jak serwis, konserwacja, obsługa, przeglądy oraz projekty modernizacyjne.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Aktualności [EN]

Oferta powiązana

Select region / language

Pożyteczne informacje