Cirkulär Ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi?

Många produkter som tillverkas idag ingår i ett flöde som har en tydlig början och ett tydligt slut. En utmaning för många företag just nu är att ställa om från denna linjära ekonomi till cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi handlar om att allt i en förbrukad produkt ska återanvändas och ingenting hamnar på tippen, dvs målet är att inget avfall ska genereras vid tillverkning eller användning av produkter eller tjänster.

Vad innebär cirkulär ekonomi för företagen?

För att komma till en förbrukning utan avfall behöver vi se till att nya produkter och tjänster som tillverkas idag designas för att komponenterna ska vara så hållbara som möjligt och att de i största möjliga mån ska gå att återanvändas eller återvinna. Det kommer också att krävas nya affärsmodeller och nya sätt att göra affärer, och vi kommer sannolikt att se en ökning i uthyrning av produkter och att företagen säljer ett värde istället för en fysisk produkt. Ett smart, långsiktigt och effektivt underhållsarbete kommer också att kunna förlänga den tekniska livslängden och bevara produktens värde.

Hur ställer ABB om till en cirkulär ekonomi?

Resurseffektivitet är kanske det allra viktigaste för att skapa en hållbar värld. Och där är ABB:s koncept ABB Ability med ABB:s digitala lösningar för automation och elektrifiering, centrala. Med den data som samlas in kan vi planera och genomföra service och underhåll, vi kan öka prestanda och effektivitet och planera för optimal styrning som ger ökad livslängd.

Ett annat viktigt område är partnerskap och hur vi samarbetar med kollegor i olika branscher. Alla stora företag har ett ansvar, men inget företag kan göra detta själv. De samarbetsprojekt som vi arbetar med på ABB inom till exempel gruvdrift, eller cirkulära flöden och återvinning är viktiga vägvisare framåt.

Det är också viktigt att ta medvetna beslut. Det pratas mycket om cirkulär ekonomi men om vi inte agerar via konkreta lösningar så kommer inget att hända. Det är en balans mellan hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och det sociala, och i slutändan handlar det om att välja att fokusera på det som kan ge mest miljönytta eller social nytta per krona.

 

Läs mer om Cirkulär Ekonomi

Select region / language