Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ett hållbart samhälle

Följ oss på resan mot det hållbara samhället

Under mer än 130 år har ABB skapat teknologier som stimulerar ekonomisk tillväxt och förbättrar människors liv. Idag förblir vi fokuserade på att leverera ledande produkter, tjänster och lösningar för våra kunder och arbetar för att ytterligare öka miljöeffektiviteten i dessa erbjudanden för att stödja kampen mot klimatförändringar och bevara icke-förnybara resurser.

 

ABB:s hållbarhetsmål fokuserar på tre områden

ABB uppnådde 6 av 11 av de viktigaste målen ett år i förväg, och även de flesta av de återstående målen ser ut att uppnå. Nedan presenteras några av våra hållbarhetsmål:

 

Ansvarsfulla relationer

Nästan 100% (98%) av medarbetarna utbildades i integritet.

77% av medarbetarna täcktes av ABB:s program för välmående - jämfört med målet på 70%.

Ansvarsfull verksamhet

78 % av identifierade risker från leverantörsbedömningar under 2019 löstes.

ABB minskade 41% av sitt utsläpp av växthusgaser.

Skador på medarbetare minskade med 52%.


Ledande teknik

57% av ABB:s omsättning kom från vår ekoeffektivitetsportfölj under 2019.

Målet till 2020 är att 60% av ABB:s omsättning ska komma portföljen.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Pressmeddelanden