Ett hållbart samhälle

Vi integrerar hållbarhet i allt vi gör

På ABB har vi alltid haft ett hållbart förhållningssätt till våra affärsverksamheter. Hållbarhet är en avgörande del av vårt syfte och i det värde som vi skapar för våra intressenter.

På ABB tror vi att hållbar utveckling innebär framsteg mot en mer välmående värld för framtida generationer. Det innebär att balansera behoven inom samhälle, miljö och ekonomi. För att uppnå detta agerar vi och bäddar in förhållningssättet i våra affärsverksamheter genom hela värdekedjan, för att skapa högre värden för våra intressenter.

Genom våra ledande teknologier och ansvarsfulla affärsverksamheter bidrar vi också till FN:s mål för hållbar utveckling.

"På ABB är hållbarhet integrerat i allt vi gör för att skapa långsiktiga värden. Det börjar med att möjliggöra för våra kunder att minska sina utsläpp och bevara resurser eftersom det är där vi kan ha störst påverkan. Det sträcker sig sedan vidare till vår egen verksamhet, till våra leverantörer och till de områden vi verkar. Vi strävar alltid efter att vara en förebild och engagera oss i de samhällen där vi är verksamma."

Björn Rosengren, vd och koncernchef

Hållbarhet på ABB

Vi skapar påverkan genom hela värdekedjan

Genom vår ledande teknik tar vi  oss an världens energiutmaningar, vi driver omställningen av industrin och integrerar hållbarhet i allt vi gör för att stötta våra kunder och partners runt om i världen och möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. För att kunna skapa en hållbar framtid tror vi att alla behövs - företaget, våra medarbetare, kunder, leverantörer, partners och de samhällen där vi är verksamma.
Vi möjliggör ett samhälle med låga koldioxidutsläpp


Vi hjälper till att minska utsläppen av koldioxid.

Våra teknologier riktar in sig på sektorer som står för tre fjärdedelar av den globala energikonsumtionen.

Vi bevarar resurser


Vi har ett cirkulärt förhållningssätt genom hela värdekedjan.

Våra lösningar reducerar avfall, ökar återvinning och främjar återanvändning.

Vi främjar sociala framsteg


Vi värnar om våra medarbetare och främjar framsteg världen över.

Vi skapar en säker, rättvis och inkluderande arbetsmiljö och stödjer samhällsbyggande

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Select region / language