Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Bildarkiv

Välkommen till ABB:s bildarkiv där du kan hitta bilder av vår svenska ledning, koncernledning och bilder som utfärdats med pressmeddelanden. För andra bilder, vänligen kontakta vår pressavdelning.

Copyright 

Det är tillåtet att använda, kopiera och distribuera dokumentationen som ABB-koncernen publicerar i detta bildarkiv vår webbserver, på villkor att varje kopia märks med "Foto: ABB".