Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Arkiv för pressmeddelanden

  • ABB ingår ett strategiskt samarbete med det amerikanska startup-företaget Scalable Robotics för att stärka portföljen med användarvänliga robotsvetsningssystem. Genom 3D-vision och inbäddad processförståelse kan kunderna med Scalable Robotics teknik enkelt programmera svetsningsrobotar utan att behöva koda. ABB Technology Ventures (ATV), ABB:s riskkapitalenhet, blir den största investeraren i

  • ABB har tilldelats order från Stadler Valencia till ett värde av 170 miljoner dollar för att driva över 300 nya tåg och lokomotiv med mycket energieffektiv traktionsteknik. Tekniken ska användas i olika järnvägsnät i Europa för att modernisera och förstärka järnvägstransporter i länder som Spanien, Portugal, Storbritannien, Tyskland och Österrike, liksom i vissa järnvägskorridorer i Europa.

  • ABB tillkännager att Accelleron Industries AG (tidigare ABB Turbocharging), en global ledare inom högeffektsturboladdare för verksamhetskritiska tillämpningar, har fått godkännande att inleda handel på SIX Swiss Exchange i Zürich under tickersymbolen ”ACLN”, något som markerar slutförandet av utdelningen av Accelleron från ABB. Börsnoteringen följer efter aktieägarnas godkännande av utdelningen

  • ABB fortsätter diskussionerna med relevanta myndigheter angående de återstående ärendena kopplat till det historiska Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. Följaktligen kommer ABB att göra en icke-operativ avsättning på cirka 325 miljoner USD som kommer att återspeglas i verksamhetens rörelseresultat för tredje kvartalet 2022, och liknande kassaflödeseffekter förväntas under

  • ABB har nått en överenskommelse om att till Hitachi, Ltd. (Hitachi) avyttra sin återstående andel på 19,9 procent i Hitachi Energy, det joint venture som bildades från ABB:s Power Grids-verksamhet 2020, där Hitachi äger en andel på 80,1 procent. Hitachi har utnyttjat sin köpoption som avtalades mellan parterna i december 2018. Värdet för köpoptionen är 1,679 miljarder dollar. Företagen har kommit

  • Barn är redan pådrivande i elbilsrevolutionen trots att de ännu inte får köra själva, visar en ny global undersökning. ABB E-Mobility, världsledande inom lösningar för elfordonsladdning, har genomfört undersökningen som visar att barn inte bara utbildar föräldrarna i miljöfrågor och tillrättavisar dem när de beter sig på ett icke miljövänligt sätt, utan också bidrar till diskussioner kring större

  • I det senaste avsnittet av ABB:s teknikfokuserade podd ABB Decoded diskuteras tekniker för grönare sjöfart, årets tema för World Maritime Day den 29 september. Temat ger möjlighet att fokusera på vikten av en hållbar marinindustri och föra en global dialog i ämnet. Mer än 80 procent av allt gods i världen transporteras med fartyg och mängden förväntas öka avsevärt de kommande åren, vilket

  • ABB investerar 13 miljoner dollar i sin produktionsanläggning Iberville för divisionen Installation Products i Saint-Jean-sur-Richelieu i Quebec för att öka produktionskapaciteten och etablera en forksnings- och utvecklingsanläggning vid sitt globala kompetenscenter för tillverkning av kabelkanaler för att tillgodose den ökande globala efterfrågan, i synnerhet inom datacentersegmentet. Detta är

  • ABB har lanserat ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP), som förbättrar skyddet av kritisk industriell infrastruktur genom att sammanföra såväl ABB:s som tredje parters säkerhetslösningar i en enkel och allomfattande digital plattform. Genom att säkerhetsinformationen görs mer åtkomlig och enklare att hantera kan tekniker och driftpersonal snabbt identifiera och åtgärda problem och därmed