Machines

En del av affärsenheten Motors & Generators.

Synchronous Machines utvecklar, tillverkar och säljer synkrona och asynkrona växelströmsmotorer och generatorer i effektområdet från ca 1 MW och uppåt för motordrifter och generatorapplikationer. Dessutom utvecklar, tillverkar och säljer enheten likströmsmotorer.

Chef: David Bjerhag
Assistent: Lisbeth Adamenko

Kontakta oss
Select region / language