Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Effektiv drift

Vi kan hjelpe til med å optimalisere tilgjengelighet og effektivitet på utstyr og systemer og dermed forbedre lønnsomheten til anleggene. Vi er her for å hjelpe, døgnet rundt, om nødvendig.

Når trenger du tjenester knyttet til effektiv drift?

  • Når du trenger hjelp til å forbedre påliteligheten, tilgjengeligheten, vedlikeholdet og, ikke minst, sikkerheten til utstyret og produksjonsprosessene, tilbyr vi ingeniør- og konsulenttjenester
  • Når vedlikehold er nødvendig for å sørge for at utstyret er tipp-topp og at produksjonen går sin gang, er vi der for å holde utstyret, maskinene og systemene i drift, sikkert og effektivt.
  • Når prosessene må kjøre effektivt, kan vi hjelpe til med å få maksimalt ut av anlegget med avanserte og industrispesifikke spesialisttjenester og IT-verktøy. 
  • Når målet er effektiv drift av utstyret, tilbyr vi utvidelser, oppgraderinger og modernisering, og vi hjelper til med å ta i bruk nye løsninger og den nyeste teknologien på innovative måter.
  • Når du har behov for å øke de ansattes kompetanse når det gjelder utstyr og prosesser, tilbyr vi relevante  kurs og opplæring.
  • Når risikoen for produksjonsforstyrrelser må reduseres til et minimum og effektiviteten og driftssikkerheten må økes, kan du benytte deg av ABBs standardiserte serviceavtaler.
     

Våre tilbud knyttet til effektiv drift