Installasjon og idriftsettelse

Vi har omfattende erfaring med installasjon av utstyr og idriftsettelse av prosjekter i hele verden. 

Prosedyrer for installasjon og idriftsettelse er skreddersydd for alle typer utstyr, og våre ansatte har kompetansen som er nødvendig. De er opplært innen planlegging, koordinering, administrasjon, overvåkning og inspeksjon samt oppfølging av driftspersonell.

Vi garanterer at våre installasjons- og idriftsettelsestjenester leverer forventet teknologi og effektive produksjonsprosesser. 

Kontakt oss

Vi kjenner våre produkter og forstår kravene fra kundenes prosesser. Med ABBs installasjons- og idriftsettelsestjenester får du støtte fra våre effektive og kompetente eksperter på området.

For produkter og systemer
Bransjeløsninger
Select region / language