Effektiv drift

Vi kan hjelpe til med å optimalisere tilgjengelighet og effektivitet på utstyr og systemer og dermed forbedre lønnsomheten til anleggene. Vi er her for å hjelpe, døgnet rundt, om nødvendig.

Når trenger du tjenester knyttet til effektiv drift?

  • Når du trenger hjelp til å forbedre påliteligheten, tilgjengeligheten, vedlikeholdet og, ikke minst, sikkerheten til utstyret og produksjonsprosessene, tilbyr vi ingeniør- og konsulenttjenester
  • Når vedlikehold er nødvendig for å sørge for at utstyret er tipp-topp og at produksjonen går sin gang, er vi der for å holde utstyret, maskinene og systemene i drift, sikkert og effektivt.
  • Når prosessene må kjøre effektivt, kan vi hjelpe til med å få maksimalt ut av anlegget med avanserte og industrispesifikke spesialisttjenester og IT-verktøy. 
  • Når målet er effektiv drift av utstyret, tilbyr vi utvidelser, oppgraderinger og modernisering, og vi hjelper til med å ta i bruk nye løsninger og den nyeste teknologien på innovative måter.
  • Når du har behov for å øke de ansattes kompetanse når det gjelder utstyr og prosesser, tilbyr vi relevante  kurs og opplæring.
  • Når risikoen for produksjonsforstyrrelser må reduseres til et minimum og effektiviteten og driftssikkerheten må økes, kan du benytte deg av ABBs standardiserte serviceavtaler.
     

Våre tilbud knyttet til effektiv drift

Select region / language