Ekip Signalling 3T


คุณรู้หรือไม่ว่า…


...เซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพื่อคอยป้องกันให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น?

เซอร์กิตเบรกเกอร์ช่วยป้องกันระบบไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเกินอันเนื่องมาจากกระไฟฟ้าโหลดเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรโดยมีหน้าที่ในการตัดกระแสไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ถูกนำมาใช้ในตู้สวิตช์เกียร์เพื่อควบคุมและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อาทิเช่น มอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

คุณรู้หรือไม่ว่า....อุณหภูมิสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่ออายุการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือตู้สวิตช์เกียร์ ยกตัวอย่างเช่น หากข้อต่อภายในตู้สวิตช์เกียร์หลวมก็จะทำให้เกิดจุดความร้อน และส่งผลให้ระบบทั้งหมดอาจได้รับสภาพความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งโดยหลักการแล้ว เราสามารถพูดได้ว่าอายุการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะลดลงครึ่งหนึ่ง หากมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทุกๆ  10 องศาเซลเซียส  ซึ่งถ้าเป็นกรณีเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ติดตั้งใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว ก็มีโอกาสสูงขึ้นที่จะทำให้ตู้สวิตช์เกียร์เกิดความขัดข้องได้อย่างมาก  และอาจส่งผลให้ปัญหาไฟฟ้าดับในระยะยาว และก่อให้เกิดความเสียหายสืบเนื่องตามมาอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้นการตรวจสอบอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงและไม่ปลอดภัย ตัวเซนเซอร์ Ekip Signalling 3T จาก ABB มีตัวรับสัญญาณขาเข้า 3 สัญญาณ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพอุณหภูมิของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในตู้สวิตช์เกียร์ และยังมีอีก 1 สัญญาณขาเข้า ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ภายนอก ตัวอย่างเช่น ทำหน้าที่ในการวัดความชื้นหรือการสั่นสะเทือน โดยข้อมูลที่สำคัญและค่าต่างๆที่วัดได้ทั้งหมด สามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เพื่อสร้างการเตือนที่กำหนดเอง หรือสามารถส่งคำสั่งสัญญาณขาออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

ในการสร้างรายงานที่กำหนดขึ้นเองพร้อมทั้งข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม ข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถบันทึกใน  ABB Ability™ Electrical Distribution Control System ซึ่งเป็นระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์บนคลาวด์ของ ABB - ทั้งนี้ข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดตารางการบำรุงรักษาเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และช่วยลดการหยุดทำงานของระบบไฟฟ้าแบบไม่คาดการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงได้


ข้อเท็จจริงที่สำคัญ:

• การตรวจสอบอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง

• ลดการหยุดทำงานของระบบไฟฟ้าแบบไม่คาดการณ์

• ระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์บนคลาวด์

 

Discover more

contact us

Contact us

Select region / language