กลุ่มสินค้าที่ร่วมรายการ

  • ร้านค้าสามารถสะสมยอดซื้อสินค้าเอบีบีที่ร่วมรายการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทุกกลุ่มสินค้าที่อยู่ใน “Pricelist – Low voltage products Thailand 2022_2nd Edition” ร่วมในรายการ    
  • สามารถเลือกดูและดาวน์โหลดแคตตาล๊อกสินค้าต่างๆตามรายการในหน้านี้ 

Document and download

Select region / language