Endura AZ40:Oxygen and carbon monoxide equivalent (COe) analyzer

Endura AZ40 คือเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์ ( COe ) ที่มีเทคโนโลยีและคุณภาพชั้นนำระดับโลกด้านการวิเคราะห์ก๊าซจากกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ

 • วัดเฉพาะค่าออกซิเจน หรือเลือกวัดค่าออกซิเจนพร้อมกับค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
  • การวิเคราะห์ความผิดปกติของการเผา
  • เพิ่มความปลอดภัยให้โรงงาน
 • ชุดปรับสภาพก๊าซตัวอย่างก่อนการวัดภายในระบบหัวเซนเซอร์ ( Close-coupled ) เพื่อผลการวัดที่แม่นยำ
  • มีตัวป้องกันเปลวไฟที่หัววัด
  • มีตัวปรับอุณหภูมิและความดันให้คงที่
  • การปรับสภาพและควบคุมความร้อนของก๊าซตัวอย่างภายในตัวหัววัดก่อนเข้าชุดเซนเซอร์
 • ระบบสอบเทียบอัตโนมัติสำหรับตัวเซนเซอร์
  • กำหนดการตั้งโปรแกรมการสอบเทียบได้หลายรูปแบบ
  • สามารถสั่งหยุดแสดงค่าวัด ( โดยให้แสดงค่า process ล่าสุด ) ในระหว่างทำการสอบเทียบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกับระบบควบคุมภายนอก
 • สามารถบันทึกและแสดงแนวโน้มค่าการวัดจากกระบวณการผลิต
  • ออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์ ( COe )
  • กระบวนการวัดอุณหภูมิ
  • การคำนวณสมรรถนะการเผาไหม้
 • ระบบลดการอุดตันในหัววัด ด้วยการเพิ่มชั้นกรองฝุ่น ( Multiple Sample Filters ) และใช้ลมเป่าลดการอุดตัน ( Blowback )
  • ทางเลือก ระบบกรองฝุ่น แบบ 2ชั้น สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการอุดตันของหัววัด
  • ทางเลือก ระบบการใช้แรงดันลม แบบปรับระดับแรงดันลมและตั้งเวลาได้ ( Auto blowback )
 • ใช้แทนกันได้ เนื่องจากพัฒนามาจากรุ่น SMA90 และสามารถทดแทนกันได้โดยตรง
 • การวินิจฉัยที่ครอบคลุม
  • การออกแบบพารามิเตอร์ เพื่อใช้วิเคราะห์การทำงานของเครื่องวัด เป็นไปตามมาตรฐานสากล NAMUR
  • มีระบบช่วยวางแผนการซ่อมบำรุง เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน
  • มีระบบบันทึกทุกเหตุการณ์ เพื่อช่วยผู้ใช้งานในการวินิจฉัยปัญหา

    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด

Tel. 02-665-1000, แผนก Measurement & Analytics, ติดต่อ คุณไอลัดดา กล่องเนียม ( 082-772-7814 )

www.abb.co.th

Select region / language