IT8000:Universal weighing terminal for industrial use W&M approved

อุปกรณ์แสดงผล รุ่น IT8000:รับสัญญาณอเนกประสงค์สำหรับเครื่องวัดหรือเครื่องชั่งน้ำหนักในงานประเภทอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติพิเศษ

 • การใช้งานแบบหลากหลาย อุปกรณ์แสดงผล รุ่น IT8000 ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งถูกทดสอบโดยโปรแกรมมาตรฐาน สามารถสร้างโปรแกรมได้เองโดยผู้ใช้งานและถูกออกแบบมาเพื่อ
  • งานประเภทขนส่งทางเรือ
  • งานประเภทงานวัดหรือชั่งน้ำหนักแบบต่อเนื่อง
  • งานประเภทปั้นจั่นหรือถังทรงกรวย
  • งานประเภทการเติมสารโดยเครื่องควบคุมสำหรับถัง
  • งานประเภทติดตั้งเครื่องชั่งหรือวัดน้ำหนักโดยการออกแบบขบวนการโดยผู้ใช้งานเอง
 • หน้าจอแสดงผล LCD ชนิด 2 บรรทัด พร้อมกับแสงสว่างจากด้านหลัง
  • ภาวะตัวเลขมากถึง 4 x 20 ตัวอักษร อีกทั้งยังสามารถแสดงได้หลายภาษาและหลากหลายการสอบเทียบมาตราฐาน
 • แผงสวิตช์ มีหลากหลายคำสั่งเช่น zero, taring & print out สามารถกรอกข้อมูลแบบ manual ได้ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ด้วย
 • แหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้า 110 – 240 โวลต์กระแสสลับ สำหรับการติดตั้งแบบอยู่กับที่ หรือแรงดันไฟฟ้า 12 – 24 โวลต์กระแสตรงสำหรับการติดตั้งแบบเคลื่อนที่
 • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์วัดหรือชั่งน้ำหนัก อุปกรณ์แสดงผล IT8000 ออกแบบมาสำหรับการต่อ เชื่อมต่อ 1 หรือ 2 เครื่องของงานประเภทแท่นหรือยกพื้นสูง และยังออกแบบมาเพื่อรองรับ W&M และเพื่อการแก้ไข อีกทั้งยังสามารถทำการปรับแต่ง หรือสอบเทียบได้ทั้งหนึ่ง หรือ หลากหลายย่านการวัดอีกด้วย
 • การรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยการออกแบบมาเพื่อความหลากหลายของการกำหนดพารามิเตอร์ แบบต่างๆ ดังนี้

          การติดตั้งแบบปิดสำหรับติดผนัง หรือในช่องติดตั้ง
          เพาเวอร์ซัพพลายแบบกระแสตรง หรือกระแสสลับ
          การต่อเชื่อมต่อเซนเซอร์แบบสัญญาณอนาล็อก หรือสัญญาณดิจิตอล
          มีการเชื่อมต่อแบบระบบ 4 serial port, RS232, RS485, RS422 และมิลลิแอมป์
          64 input & output
          การเชื่อมต่อแบบ Fieldbus เช่น Profibus DP, Devicenet และ Interbus 
          การเชื่อมต่อกับ Ethernet
          สัญญาณอนาล็อก input & output

 • โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ฟรี โปรแกรมมาตรฐานสามารถเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการ หรือเพื่อโปรแกรมใหม่ๆ ทั้งยังง่ายกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีโปรแกรมพัฒนาชนิด RTG
 • การปฏิบัติการที่ให้ความสามารถสูงและปลอดภัย สามารถตอบสนองค่าที่ผิดพลาด บิดเบือนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ มีไฟแบบด้านหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นภาวะตัวเลขและสถานะของการทำงาน ทั้งยังง่ายต่อการสัมผัสแป้นพิมพ์เพื่อการเพิ่มข้อมูลต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด

Tel. 02-665-1000, แผนก Measurement & Analytics, ติดต่อคุณ ภัคพงศ์ รอดบุญ ( 089-202-6181 )

www.abb.co.th

Select region / language