ABB ติดตั้ง Laser Level Transmiteer LLT100 ตัวแรก ให้กับไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

ABB ประเทศไทย แผนก Measurement & Analytics Industrial Automation ( IAMA ) ได้ติดตั้ง Laser Level Transmitter LLT100 ให้กับบริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เป็นตัวแรกในประเทศไทย โดยนำไปใช้ในถังที่มีใบกวนเพื่อใช้ในการตกผลึกใหม่ของโรงงาน โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เป็นโรงงานแรกในประเทศไทยที่มีกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะคานามัยซินแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ มีความชำนาญ­การควบคุมในการผลิตยาที่ได้มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของการผลิตยาทุกขั้นตอน และมีฝ่ายการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากลูกค้าทำระบบใหม่จึงต้องการตัววัดระดับของเหลวในถังตกผลึกที่มีใบกวน และลูกค้าเป็นโรงงานผลิตยาจึงไม่ต้องการเครื่องมือวัดที่ไปสัมผัสกับของเหลวในถังจึงมองหาเครื่องมือวัดแบบไม่สัมผัส ( non-contact  level transmitter )

ความต้องการของลูกค้าคือเครื่องมือวัดแบบไม่สัมผัสและเนื่องจากเป็นถังตกผลึกที่ไม่ใหญ่มากและมีใบกวน ถ้าหากเป็นเทคโนโลยีอื่นอาจจะทำให้ลำแสงชนใบกวนหรือชนผนังถัง แต่ ABB Level Laser Transmitter มีลำแสงที่แคบจึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ ไม่เหมือนกับเทคโนโลยีอื่น เช่น อัลตร้าโซนิคหรือเรดาร์ ซึ่งมีลำคลื่นที่กระจายออกในวงกว้างที่จะมีผลต่อค่าความถูกต้องของการวัด เนื่องจากจะไปชนกับใบกวน ขอบถังหรือพื้นผิวของเหลวที่ไม่เรียบ

ABB Level Laser Transmitter ทำให้กระบวนการวัดระดับง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยลำแสงที่เล็กและแคบ แม้ว่าจะเป็นการวัดระดับในที่แคบหรือการวัดระดับของของเหลวหรือของแข็งที่ผิวไม่ราบเรียบ ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่สุด

“บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัลมีความพึงพอใจในอุปกรณ์วัดระดับ Laser Level Transmitter LLT100 มันตอบโจทย์ทั้งในด้านกระบวนการและข้อจำกัดต่างๆ นอกจากนี้ลูกค้ายังมีความเชื่อมั่นในบริการหลังการขายของ ABB ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ ABB เป็นตัวเลือกแรกของลูกค้า” กล่าวโดยบริษัท T.G. Control ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ABB

บริษัท T.G. Control ได้ทำการติดตั้ง Laser Level Transmitter LLT100 ตัวแรกในเดือนสิงหาคม 2016 เนื่องจากความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ ลูกค้าจึงมีแผนที่จะสั่งซื้อเพิ่มเป็นจำนวน 7 ชิ้น ในปี 2017 จากการที่ ABB และ T.G. Control ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทำให้ T.G. Control ส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Laser Level Transmitter LLT100

LLT100 ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมและสำหรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงโดยเฉพาะ ซึ่ง LLT100 เป็นการวัดระดับแบบต่อเนื่อง ( continuous ) เซนเซอร์ไม่สัมผัสกับสื่อตัวกลาง ( non-contact ) เพื่อการควบคุมกระบวนการและการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรรมต่างๆ เช่น เหมืองแร่ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เคมี อาหารและเครื่องดื่ม พลังงาน เยื่อกระดาษ ยา น้ำและน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ LLT100 ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ

ความสะดวก

  • การตั้งค่าง่าย ( Easy set-up )
  • การใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ( graphical user interface ) โดยที่สามารถปรับทิศทางได้
  • อุปกรณ์จ่ายไฟชนิด 2 สาย ( 2-wire powered ) และ HART 7

ความแม่นยำ

  • สามารถวัดทะลุฝุ่นและควันได้
  • วัดที่ระยะใกล้และไกลได้อย่างแม่นยำ
  • ป้องกันการระเบิด ( Explosion-proof ) class 1, division 1 ( zone 1 )

ต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำ

  • การติดตั้งรวดเร็วและยืดหยุ่น
  • ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา
  • การตั้งค่าอุปกรณ์รูปแบบเดียวแต่สามารถใช้งานได้หลากหลาย

ส่งของรวดเร็ว

  • ใช้เวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์
Select region / language