VM3D:3D Volumetric Laser Scanner System

การจัดการคลังสินค้าด้วยระบบการสแกนปริมาตรด้วยอุปกรณ์วัดระดับเลเซอร์แบบ 3 มิติ

คุณลักษณะของระบบ

 • ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา เซนเซอร์ไม่สัมผัสกับสื่อตัวกลาง ( non-contact )
 • ไม่ต้องมีการสอบเทียบ
 • สแกนพื้นที่ผิวเป็นช่วงระยะตามช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับคลังสินค้าที่เป็นของแข็ง
 • ปรับระยะแบบอัตโนมัติเพื่อวัดระยะตั้งแต่ 0.5 เมตร ถึง 93 เมตร ( 1.64 ฟุต ถึง 305 ฟุต )
 • สแกนได้โดยรอบเพื่อครอบคลุมพื้นที่ปริมาตรครึ่งทรงกลม ( hemisphere )
 • สามารถให้ความร้อนตัวเลนส์แสงเพื่อป้องกันการควบแน่นของไอน้ำมาเกาะที่ผิวเลนส์
 • ตัวอุปกรณ์ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในทุกรูปแบบ

คุณสมบัติพิเศษ

 • ความสะดวก
  • ไม่ต้องมีการสอบเทียบหรือการบำรุงรักษา
  • ได้มาตรฐานสากล CSA, ATEX และ IECEx สามารถใช้งานสำหรับสภาวะแวดล้อมที่อาจะเกิดการระเบิดได้
  • การติดตั้งและการตั้งค่าทำได้ง่ายดายโดยที่ไม่ต้องทำพื้นที่โกดังหรือถังให้ว่างก่อนการติดตั้ง
 • ประสิทธิภาพสูง
  • สามารถสแกนอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาน้อยกว่า 45 นาที
  • ลำแสงเลเซอร์มีขนาดน้อยว่า 0.3° ทำให้เกิดความแม่นยำ
  • สแกนได้หลายพันจุดต่อการสแกนหนึ่งครั้ง
  • สามารถตั้งค่าเพื่อลบค่าการสแกนที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง
  • วัดทะลุผ่านบริเวณที่มีฝุ่นปานกลางได้
 • วัตถุดิบที่หลากหลาย
  • สามารถวัดวัตถุดิบที่มองเห็นได้ด้วยตา โดยที่ไม่ขึ้นกับพื้นผิว เนื้อวัตถุดิบ สี ความชัน เป็นต้น
  • สามารถวัดพื้นผิวของแร่ เมล็ด เกล็ด และวัตถุดิบสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตัวอย่างเช่น ทอง แร่โลหะ น้ำตาล ปุ๋ย ถ่านหิน ข้าวโพด ข้าว กาแฟ เม็ดพลาสติก
 • ติดตั้งได้ในหลากหลายโครงสร้าง เช่น ตึก ถัง ไซโล โดม เป็นต้น สามารถคำนวณปริมาตรสำหรับคลังสินค้าที่อยู่นอกอาคาร สามารถคำนวณปริมาตรโดยที่มีค่าความไม่แน่นอนน้อยกว่า 2% สำหรับคลังสินค้าที่มีปริมาตรมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ( 3531 ลูกบาศก์ฟุต )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด

Tel. 02 665 1000, แผนก Measurement & Analytics www.abb.co.th

 

 

Select region / language