“Riecor Farming” ใช้ไดร์ฟ ช่วยประหยัดกําลังคนและลด การใช้พลังงานได้ถึง 40%

ในภาวะที่ภาคการเกษตรทั่วโลก กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ทำให้ผลผลิตของภาคการเกษตรลดต่ำลง ขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ก็กำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมโลก เนื่องจากมีแนวโน้มว่าอัตราการเกิดของประชากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับปริมาณการผลิตอาหารที่มีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อยๆ ความกังวลดังกล่าวนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรแนวใหม่ที่หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป และหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญและจำเป็นสำหรับภาคการเกษตร คือ ไดร์ฟที่เข้ามามีบทบาทแทนแรงงานคนมากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน ก็นำมาสู่อีกหนึ่งปัญหา คือ การสิ้นเปลืองพลังงาน “Riecor Farming” ฟาร์มแห่งหนึ่งในแถบแอฟริกาใต้ก็เคยประสบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น

ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ในแถบแอฟริกาใต้มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่าผู้บริโภคและผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์มีการใช้ไฟฟ้าในอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งหนึ่งในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ Riecor Farming ที่มากที่สุด คือค่าใช้จ่ายในระบบชลประทาน เพื่อเป็นการลดการใช้กระแสไฟฟ้าและความซับซ้อนของระบบ เจ้าของฟาร์มจึงเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นมาทดแทนระบบชลประทานแบบเก่าที่ทำงานด้วยการเดินปั๊มน้ำด้วยความเร็วคงที่และควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วด้วยแรงคน แม้ระบบนี้จะยังคงทำงานได้ก็จริงแต่ก็ใช้พลังงานมากตามไปด้วยยิ่งไปกว่านั้น การใช้แรงงานคนในการเปิด-ปิดวาล์วระหว่างที่เดินเครื่อง ประกอบกับการเกิดไฟดับ และแรงดันตกบ่อยครั้งจากจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้กระบวนการทั้งหมดต้องสิ้นเปลืองแรงงานคนเป็นอย่างมาก การเดินปั๊มน้ำ 1 ใน 6 สถานี อาจต้องใช้แรงงานคน 1 คน ใน 1 ชั่วโมง และบางครั้งเกิดไฟฟ้าดับมากถึง 3 ครั้ง ใน 1 วัน งานเดินเครื่องจึงกลายเป็นงานที่ต้องทำเต็มเวลาไป Mr.Tiaan Riekert เจ้าของหนุ่มแห่ง Riecor ไม่ได้เป็นลูกค้าของเอบีบีมาตั้งแต่แรก แต่ได้มาพบกับวิศวกรของเอบีบี เมื่อคราวที่มีการประชุมเรื่องประสิทธิภาพพลังงานที่แอฟริกาใต้ เขาจึงตัดสินใจทดลองใช้งานไดร์ฟควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ หรือ VSD กับสถานีปั๊มน้ำ 1 สถานี จาก 6 สถานี โดยเอบีบีได้แนะนำไดร์ฟตัวหนึ่งให้ และทำงานร่วมกันกับ System Integratorซึ่งช่วยเหลือในเรื่องการออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบใช้งาน VSD จำนวน 5 เครื่อง กับระบบปั๊มชลประทาน โดยใช้มอเตอร์ขนาด 45-75 กิโลวัตต์ส่วน VSD เครื่องที่ 6 ใช้กับระบบปั๊มส่งน้ำผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตั้ง VSD ซึ่งน่าทึ่งมากเพราะทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของ Riecor ลดลงอย่างมาก จากเดิมที่ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบชลประทาน 291 kW 308 kVA ลดลงเป็น 175 kW186 kVA ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้นี้เทียบเท่ากับ 116kW หรือลดลงราว 40% สำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสถานีปั๊มน้ำเพียง 1 สถานีเท่านั้น หรือหากเทียบเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ เมื่อปั๊มทดน้ำทำงาน2,970 ชั่วโมงต่อปี จะสามารถประหยัดค่าไฟต่อปีได้ถึง 19,700 เหรียญสหรัฐ ใช้ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 7 เดือนด้วยเหตุนี้ฟาร์มแห่งนี้จึงไม่รอช้าที่จะติดตั้งไดร์ฟแบบเดียวกันนี้กับสถานีปั๊มน้ำสถานีที่ 2
Select region / language