ขยายระยะเวลารับประกัน VSD โดยการลงทะเบียนข้อมูลการติดตั้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Variable Speed Drives (VSD) ขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้งาน  VSD ของเอบีบี นำ  Serial number ของ  VSD มาลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลการติดตั้ง โดยระบบฐานข้อมูลการติดตั้งนั้นมีการใช้งานมานานแล้ว แต่โดยปกติวิศวะกรของเอบีบี นั้นจะเป็นผู้ลงทะเบียน  VSD  ที่ได้ทำการ Service ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มเดินระบบ (Start up) หรือซ่อมแซ่ม ซึ่งในปัจจุบัน เอบีบีได้ปเิดให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานสามารถนำ VSD มาลงทะเบียนในฐานข้อมูลการติดตั้งได้เอง

ลูกค้าสามารถนำ Serial number มาลงทะเบียนในระบบแบะกรอกจ้อมูลต่าง ให้ครบเรียบร้อย เอบีบี จะเพื่มระยะเวลาการรับประกัน VSD ตัวที่ได้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลการติดตั้ง โดยการขยายออกไปอีก 6 เดือน

การขยายการรับประกันดังกล่าวจะมีผลเมื่อ

1. รุ่นของ VSD คือ ACS550-01, ACS550-U1, ACS510-01, ACH550-01, ACS800-01,ACS800-U1 และACS880-01

2. VSD ถูกติดตั้งในประเทศดังต่อไปนี้ คือ Argentina , Australia, Austria, Belgium, Bolivaia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Czech Denmark, Egypt, Ecuador, Finland,

France, Germany, Greece, India, Indonesia, Israel, Italy, Korea, Malaysia, Mexico, Morocco, Norway, Panama, Peru, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Singapore,

Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, UK, Uruguay, US

3. VSD ที่นำมาลงทะเบียนนั้นมีอายุ 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต สำหรับ VSD ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้างต้นนั้นการลงทะเบียนไม่มีผลกับการต่ออายุการรับประกันก็จริงแต่การลงทะเบียนในฐาน

ข้อมูลการติดตั้งนั้นเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อของผู้ใช้งานยกับเอบีบี เอบีบีสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนในการบำรุงรักษา VSD โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะส่งข้อมูลเตือนไปที่

หน่วยงานของเอบีบี ที่ดูแลลูกค้าในประเทศนั้นๆให้แจ้งเตือนและแนะนำแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนืองกับลูกค้า ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างมากสำหรับวิธีการลงทะเบียนนั้น มีขั้น

ตอนที่ไม่ยุ่งยาก โดยสามารถลงะทเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฎิบัติการ IOS (iPone) และ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้
Select region / language