Düşük karbonlu bir toplum için enerji verimliliği

Ana hedeflerimiz, emisyonlarının azaltılmasını ve 2030 yılına kadar operasyonlarımızın karbonsuz hale getirilmesini sağlamak için müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile enerji verimliliğinin artırılması amacıyla iş birliğine gitmektir. Bunu gerçekleştirmek için müşterilerimize uzmanlığımızı ve enerji verimliliğini artırabilecek çözümlerimizi sunuyoruz.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması hususunda yaratabileceğimiz en büyük etki, birlikte küresel enerji tüketiminin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan sektörler olan endüstri alanında, binalarda ve ulaşımda enerji kullanımını azaltan lider teknolojilerimizin kullanılması yoluyla mümkün olacaktır.

Enerji verimliliğinin artırılması, CO2 emisyonlarını azaltmanın en etkili yoludur. Bu nedenle ABB’de, Grubun tamamını yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanmaya yönlendirecek bir dönüşüm başlattık. Bu tercih sayesinde 2020’de küresel sera gazı emisyonlarımızı 2013’e kıyasla yüzde 49 azaltmayı başardık.

Ayrıca, ekolojik bir dönüşüm konusundaki taahhüdümüz de müşterilerimize yönelik bir taahhüttür. 2030 yılına kadar yıllık CO2 emisyonlarını 100 megatonu aşkın bir miktarda azaltmalarına yardımcı olmak üzere iddialı bir hedefimiz mevcut. Bu rakam, 30 milyon yanmalı otomobilin yıllık emisyonuna tekabül ediyor. Örneğin, elektrik motorları için değişken hızlı sürücülerimiz elektrik tüketimini %25’e kadar azaltabilir.

Ayrıca ticari faaliyetlerimizde karbonsuzluk hedefini yakalayarak iyi bir örnek teşkil etmek istiyoruz. Bunu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik dönüşümü sürdürerek, fabrika ve sahalarımızda enerji verimliliğini artırarak ve araç filomuzu elektrikli veya emisyonsuz modellere çevirerek gerçekleştireceğiz. An itibariyle CO2 emisyonlarımızı en az %80 oranında azaltabilecek alanları belirledik ve teknolojiler geliştikçe sürekli olarak daha fazlasını yapmak için fırsatlar arayacağız. 2019 yılında dünyada ABB tarafından tüketilen elektriğin %30’u yenilenebilir kaynaklardan elde edildi ve emisyonlarımızı 2013 yılı tahminlerine kıyasla %40’tan fazla bir oranda azalttık. İtalya’da 2019’dan beri ABB ofislerinin ihtiyaç duyduğu bütün enerji, %100 onaylı yenilenebilir kaynaklardan tedarik ediliyor.

Ayrıca, tüm tedarik zinciri genelinde emisyonların azaltılması konusunda sahip olduğumuz etkiyi artırmak için tedarikçilerimizle birlikte çalışacağız.

Hikayelerimiz

 

Çözümlerimiz

Select region / language