ABB Türkiye
Yönetim Sistemleri Politikası

Bu sayfayı görmek için

Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak, kendimizi ve iş ortağımızı korumak, çevreyi ve doğal kaynakları korumak


ABB Türkiye olarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek, sürdürülebilir gelişme ilkesi ile müşteri beklentilerini karşılayan kaliteli ürün, sistem ve servis sağlamaya kararlıyız.

İş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemek, çevreye karşı duyarlı olmak ve korumak, müşteri memnuniyetini artırma konularında sürekli gelişmeyi sağlamak ABB çalışanları olarak hepimizin öncelikli görevidir.

ABB Türkiye Yönetim Sistemleri Politikası’nın amaçları şunlardır:
 • Mevcut yasal ve standart gerekliliklerine, ABB kurallarına uymak,
 • Müşterilerimize, güvenli, kaliteli ürünleri zamanında teslim etmek, 
 • Yönetim sistemlerinin ve süreç performanslarının sürekli iyileştirilmesi için gerekli sistemleri kurmak, denetlemek, gözden geçirmek ve sürdürmek,
 • Çalışanlarımıza, tedarikçi, yüklenici ve diğer iş ortaklarımıza, müşterilerimize; iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konularındaki sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli eğitim ve desteği sağlamak, 

Tüm süreçlerimizi ve ürünlerimizi geliştirirken;

 • Müşteri beklentilerini anlayarak ve değerlendirerek memnuniyeti artıracak iyileştirmeleri uygulamak,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları’na uygun şekilde riskleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmak, 
 • Kaynak ve enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
 • Yenilenebilir enerji ve geri dönüşümlü malzeme kullanımına önem vermek,
 • Yüklenici ve tedarikçi seçimlerinde, ABB’nin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konularındaki gerekliliklerinin sağlandığından, yasal zorunluklarının yerine getirildiğinden emin olmak,
 • Çalışanların katılımıyla kaza veya olaya neden olabilecek tehlikeleri ve riskleri öngörmek, tüm kazaların araştırılmasını sağlayarak tekrarını önlemek üzere etkin kontrol ve denetim sistemleri kurmak ve yönetmek. Bu konulardaki sorumlulukları belirlemek ve en üst yönetimden başlayarak tüm çalışanların üzerine düşeni yapmasını sağlamak, 
 • Kriz ve acil durumları yönetmek üzere gerekli sistemleri kurmak, çalışanlarımızı, yüklenici ve tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, stajyerlerimizi, ziyaretçilerimizi, gerektiğinde yakın komşularımızı ve toplumu bilgilendirmek, eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Şirket doğruluk ilkelerini ve sosyal sorumluluklarımızı iş yapma ilkelerimizin bir parçası haline getirmek. 

ABB Türkiye çalışanları olarak, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz dahil tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri ve yükümlülükleri tam ve eksiksiz yerine getirebilmeleri için gereken işbirliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Select region / language